BACK TO TOP

Thông Báo


Hiện nay, trang Box.com đang giới hạn băng thông nên nhiều bạn không tải được tài liệu trên web. Vì vậy, chúng tôi làm video hướng dẫn các bạn tải tài liệu trên trang này. Các bạn bấm vào link này để xem hướng dẫn nhé !!!
Bài giảng CAD/CAM/CNC - Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
CAD/CAM/CNC - Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên theo học chuyên ngành cơ khí - Cơ điện tử khối kiến thức cơ bản về kỹ thuật CAD/CAM- CNC. Có kỹ năng sử dụng máy công cụ CNC và công nghệ CAD/CAM-CNC trong thực tế sản xuất.

 
CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ …....14 

 • 1.1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật điều khiển số ………………………. ..14
 • 1.1.1. Các giai đoạn phát triển …………………........................................14
 • 1.1.2 . Sự phát triển của CNC ……………………………………………15
 • 1.2. Các khái niệm cơ bản ………………………………………………..18
 • 1.2.1. Hệ trục toạ độ và trục NC …………………………………………18
 • 1.2.2. Phần cứng ………………................................................................19
 • 1.2.3. Phần mềm …………………………………………………………19
 • 1.2.4. Các dạng điều khiển ……………………………………………… 19
 • 1.3. Các hệ thống điều khiển số máy công cụ …………………………… .22
 • 1.3.1. Hệ thống NC ……………………………………………………...23
 • 1.3.2. Hệ thống CNC ……………………………………………………23
 • 1.3.3. Hệ thống DNC ……………………………………………………24
 • 1.3.4. Hệ thống điều khiển thích nghi …………………………………… .25
 • 1.4. Nội suy (Interpolation) ………………………………………………26
 • 1.4.1. Nội suy đường thẳng (Linear Interpolation) ……………………… ..26
 • 1.4.2. Nội suy cung tròn ( Circular Interpolation) ………………………. ..27
 • 1.4.3. Nội suy parabol (Parabol Interpolation) …………………………... 28
 • 1.4.4. Nội suy Spline ……………………………………………………. 29
 • 1.5. Chương trình chi tiết …………………………………………………29
 • 1.5.1. Dữ liệu chương trình ……………………………………………….29
 • 1.5.2. Dạnh chương trình …………………………………………………29
 • 1.5.3. Kích thước và các chức năng phụ ………………………………….29
 • 1.5.4. Kích thước tuyệt đối và kích thước gia số ………………………… 29
 • 1.6. Thiết bị nhập dữ liệu …………………………………………………31
 • 1.7. Giá thành và lựa chọn hệ thống CNC ………………………………. 31
CHƯƠNG II. KHÁI QUÁT VỀ CAD/CAM-CNC ………………….. 34
 • 2.1. Một số khái niệm và định nghĩa …………………………………….. .34
 • 2.2. Lịch sử phát triển của kỹ thuật CAD/CAM …………………………. 34
 • 2.3. Các mối quan hệ của CAD/CAM ........................................................34
 • 2.4. Mục tiêu, ý nghĩa của hệ thống CAD/CAM ...................................... ...37
CHƯƠNG III. HỆ THỐNG ĐO CỦA MÁY CÔNG CỤ CNC ......... ......38
 • 3.1. Các hệ thống mã hóa thông tin .............................................................38
 • 3.1.1. Hệ mã hóa nhị phân ..........................................................................38
 • 3.1.2. Hệ mã hóa thập phân ....................................................................... 38
 • 3.1.3. Hệ mã hóa băng đục lỗ .................................................................... 38
 • 3.1.4. Hệ mã hóa mã vạch ......................................................................... 38
 • 3.1.5. Băng từ ............................................................................................39
 • 3.2. Hệ thống đo dịch chuyển .................................................................... 39
 • 3.2.1. Các đặc điểm của hệ thống đo ..........................................................39
 • 3.2.2. Hệ thống đo trực tiếp .......................................................................40
 • 3.2.3. Hệ thống đo gián tiếp ...................................................................... 40
 • 3.2.4. Hệ thống đo tuyệt đối .......................................................................41
 • 3.2.5. Hệ thống đo gia số ...........................................................................41
 • 3.3. Cấu tạo của hệ thống đo ......................................................................41
 • 3.3.1. Hệ thống đo cảm ứng .......................................................................41
 • 3.3.2. Hệ thống đo quang điện ....................................................................43
CHƯƠNG IV. CÁC MÁY CÔNG CỤ CNC ......................................... 45
 • 4.1. Các khái niệm cơ bản ..........................................................................46
 • 4.1.1. Máy công cụ thông thường .............................................................. 46
 • 4.1.2. Máy công cụ NC ..............................................................................46
 • 4.1.3. Máy công cụ CNC ............................................................................46
 • 4.1.4. Hệ tọa độ trên máy công cụ CNC.......................................................46
 • 4.1.5. Các điểm chuẩn trên máy công cụ CNC ..............................................48
 • 4.1.6. Điều khiển trên máy công cụ CNC ......................................................52
 • 4.2. Các đặc tính kỹ thuật của máy công cụ CNC ..........................................55
 • 4.2.1. Thông số hình học ...............................................................................55
 • 4.2.2. Thông số gia công ...............................................................................55
 • 4.2.3. Độ chính xác gia công ...................................................................... 56
 • 4.2.4. Năng suất máy CNC ......................................................................... 57
 • 4.2.5. Độ tin cậy ........................................................................................ 58
 • 4.2.6. Tính vạn năng của máy công cụ CNC .............................................. 59
 • 4.3. Truyền dẫn chuyển động của máy công cụ CNC ................................ 59
 • 4.3.1. Truyền dẫn chính .............................................................................. 59
 • 4.3.2. Truyền dẫn chuyển động chạy dao .................................................. 60
 • 4.3.3. Các chức năng phụ .......................................................................... 61
 • 4.4. Các máy công cụ CNC........................................................................ 62
 • 4.4.1. Máy khoan ...................................................................................... 62
 • 4.4.2. Máy tiện .......................................................................................... ...62
 • 4.4.3. Máy doa ........................................................................................... ..64
 • 4.4.4. Máy phay ......................................................................................... ..64
 • 4.4.5. Máy mài ........................................................................................... ..65
 • 4.4.6. Trung tâm gia công ........................................................................... ..65
 • 4.4.7. Các máy khác ................................................................................... .66
 • 4.5. Các dụng cụ trên máy công cụ CNC .................................................. ....66
 • 4.5.1. Các dụng cụ dùng để kẹp chặt chi tiết gia công .....................................66
 • 4.5.2. Các dụng cụ dùng để gá kẹp dao .........................................................69
 • 4.5.3. Hệ thống cấp và kẹp dao tự động trên trung tâm gia công CNC ...........71
CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG CỤ CNC ...............75
 • 5.1. Chương trình NC ................................................................................. 75
 • 5.1.1. Đặc điểm của chương trình NC ........................................................ 75
 • 5.1.2. Cấu trúc và nội dung của chương trình NC ...................................... 75
 • 5.1.3. Chương trình chính và chương trình con ......................................... 80
 • 5.2. Lập chương trình ................................................................................. 81
 • 5.2.1. Các chức năng trong lập trình NC ................................................... 81
 • 5.2.2. Các phương pháp lập trình .............................................................. 81
 • 5.2.3. Các hình thức tổ chức lập trình ........................................................ 103
 • 5.3. Lập chương trình chi tiết .................................................................... 105
 • 5.3.1. Các yêu cầu cơ bản .......................................................................... 105
 • 5.3.2. Điểm zero và điểm qui chiếu .......................................................... 106
 • 5.3.3. Bù kích thước .................................................................................. 114
 • 5.4. Ngôn ngữ lập trình ............................................................................. 134
 • 5.4.1. Các kiểu lệnh. .................................................................................. 134
 • 5.4.2. Các lệnh quan hệ với máy ............................................................... 135
 • 5.4.3. Nhập dữ liệu hình học ..................................................................... 135
 • 5.4.4. Nhập dữ liệu công nghệ .................................................................. 142
 • 5.4.5. Xác định hành trình của máy .......................................................... 142
CHƯƠNG VI. MỘT SỐ HỆ THỐNG CAD/CAM THÔNG DỤNG. ...........144
 • 6.1. MasterCAM ……………………………………………………....144
 • 6.1 Pro-Engineer …………………………………………………….....144
 • 6.2 CIMATRON ……………………………………………………....144
 • 6.3 MTS-CAM ………………………………………………………...145
 • B. Phần thảo luận, bài tập …………………………………………….....146
 • C. NGÂN HÀNG CÂU HỎI, BÀI TẬP ……………………………......147

Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài giảng CAD/CAM/CNC - Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Danh Mục » Ngành kỹ thuật chế tạo » CAD/CAM/CNC
Gửi lên:
03/03/2014 12:08
Cập nhật:
03/03/2014 12:08
Người gửi:
haihoang_boy
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Đã xem:
1925
Đã tải về:
24
Đã thảo luận:
0
Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Trao Đổi Text Link

Cửa hàng bán giường inox | Mẫu giường sắt tại Đại Thành | Bán giường inox Đại Thành | Nơi bán giường sắt 1m2 | Bán giường gấp, giường xếp | Cửa hàng bàn inox chữ nhật | Bán ghế inox | Mua võng xếp | Mua bán tủ sắt | Xem bàn inox 304 | Cơ sở thu mua phế liệu Quang Tuấn | Vựa thu mua phế liệu sắt | Nơi bán giường sắt 1m4 | Địa chỉ nhận thu mua phế liệu inox | Cơ sở thu mua phế liệu đồng tại TPHCM | Cửa hàng giường sắt NTDT | Đ/c bán nệm cao su non NTDT | Cty sửa chữa biến tần tại TPHCM | Địa chỉ sửa chữa biến tần ABB tại TPHCM | Điểmsửa chữa biến tần Lenze giá rẻ TPHCM
KIẾN THỨC CƠ KHÍ CƠ BẢN

TIÊU CHUẨN CƠ KHÍ

KINH NGHIỆM CƠ KHÍ

PHẦN MỀM CƠ KHÍ


Nội dung được sưu tầm và tổng hợp từ Internet - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung !!
 

HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU LINK BÁO HỎNG

Có một số tài liệu khi các bạn bấm vào link tải sẽ hiện thông báo lỗi, nhưng thực ra link tải tài liệu vẫn hoạt động tốt. Các bạn tải link này bằng cách copy link và mở bằng new tab (hoặc bấm chuột phải và chọn "Mở liên kết ở cửa sổ mới") là có thể tải được tài liệu. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến website.

Mọi thắc mắc hay ý kiến xin gửi vào mục Liên hệ hoặc gửi qua Email: thuvientlck@gmail.com
Hoặc: Fanpage FaceBook