BACK TO TOP

Thông Báo


Hiện nay, trang Box.com đang giới hạn băng thông nên nhiều bạn không tải được tài liệu trên web. Vì vậy, chúng tôi làm video hướng dẫn các bạn tải tài liệu trên trang này. Các bạn bấm vào link này để xem hướng dẫn nhé !!!
Bài giảng trang bị điện trong máy - ThS.Nguyễn Bê - Bách Khoa Đà Nẵng
Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ).
Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên các máy sản xuất, đồng thời có thể điều khiển dòng năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ của máy sản xuất....

Chương 1  Những khái niệm cơ bảnvề hệ thống truyền động điện (2 tiết) 1
 • 1.1 Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện 1
  • 1.1.1 ấu trúc chung của hệ truyền động điện 1
  • 1.1.2 Phân loại hệ thống truyền động điện 2
 • 1.2 Đặc tính cơ của truyền động điện 3
  • 1.2.1 Đặc tính cơ của cơ cấu sản xuất 3
  • 1.2.2 Đặc tính cơ của động cơ điện 4
  • 1.2.3 Độ cứng của đặc tính cơ 5
  • 1.2.4 Sự phù hợp giữa đặc tính cơ của động cơ điện và đặc tính cơ
  • của cơ cấu sản xuất 6
Chương 2 Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện (8 tiết) 7
 • 2.1 Động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song 7
  • 2.1.1 Phương trình đặc tính cơ 7
  • 2.1.2 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ 10
  • 2.1.3 Mở máy (khởi động) động cơ điện một chiều kích từ độc lập 12
  • 2.1.4 Đảo chiều quay động cơ 13
 • 2.2 Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 14
  • 2.2.1 Phương trình đặc tính cơ 14
  • 2.2.2 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ 16
  • 2.2.3 Mở máy (khởi động) động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 17
  • 2.2.4 Đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 17
 • 2.3 Các trạng thái hãm của động cơ điện một chiều 18
  • 2.3.1 tái sinh 19
  • 2.3.2 ngược 20
  • 2.3.3 động năng 22
 • 2.4 Động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ (KĐB) 24
  • 2.4.1 ấu tạo và nguyên lý hoạt động 24
  • 2.4.2 Phương trình đặc tính cơ 26
  • 2.4.3 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ 28
  • 2.4.4 Mở máy (khởi động) động cơ điện KĐB 31
  • 2.4.5 Đảo chiều quay động cơ điện KĐB 34
 • 2.5 Các trạng thái hãm của động cơ điện KĐB 35
  • 2.5.1 tái sinh 35
  • 2.5.2 ngược 36
  • 2.5.3 động năng 37
Chương 3 Điều chỉnh tốc độ truyền động điện (8 tiết) 40
 • 3.1 Các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ 41
  • 3.1.1 ải điều chỉnh tốc độ 41
  • 3.1.2 Độ trơn điều chỉnh 41
  • 3.1.3 Độ ổn định tốc độ (độ cứng của đặc tính cơ) 41
  • 3.1.4 Tính kinh tế 42
  • 3.1.5 Sự phù hợp giữa đặc tính điều chỉnh và đặc tính tải 42
 • 3.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song) (1t) 42
  • 3.2.1 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp phần ứng 42
  • 3.2.2 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông 44
  • 3.2.3 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở ở mạch phần ứng 45
 • 3.3 Các hệ thống điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều (4t) 46
 • 3.4.1 Hệ truyền động máy phát - động cơ (F - Đ) 46
  • 3.4.1.1 Hệ F - Đ đơn giản 46
  • 3.4.1.2 Hệ F - Đ có phản hồi âm áp, dương dòng. 47
  • 3.4.1.3 Hệ F - Đ có phản hồi âm tốc độ 49
 • 3.4.2 Hệ truyền động khuếch đại từ - động cơ (KĐT - Đ) 49
 • 3.4.3 Hệ truyền động chỉnh lưu - động cơ 51
  • 3.4.3.1 Giới thiệu Thyristor 51
  • 3.4.3.2 Các sơ đồ chỉnh lưu Thyristor 55
  • 3.4.3.3 Hệ truyền động T - Đ 56
 • 3.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 3 pha KĐB (2t) 58
  • 3.5.1 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phụ trong mạch rôto. 58
  • 3.5.2 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp đặt vào mạch stato. 59
  • 3.5.3 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số của nguồn xoay chiều. 59
  • 3.5.4 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực của động cơ. 60
Chương 4 Tính chọn công suất động cơ (2 tiết) 61
 • 4.1 Những vấn đề chung 61
 • 4.2 Phát nóng và nguội lạnh của động cơ 61
 • 4.3 Các chế độ làm việc của truyền động điện 62
 • 4.4 Tính chọn công suất động cơ cho những truyền động không điều chỉnh tốc độ 63
  • 4.4.1 Chọn công suất động cơ làm việc dài hạn 63
  • 4.4.2 Chọn công suất động cơ làm việc ngắn hạn 64
 • 4.4.3 Chọn công suất động cơ làm việc ngắn hạn lặp lại 65
 • 4.5 Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ 65
 • 4.6 Kiểm nghiệm công suất động cơ 66
Chương 5 Các phần tử khống chế tự động truyền động điện (3 tiết) 67
 • 5.1 Các phần tử bảo vệ 67
  • 5.1.1 ầu chảy 67
  • 5.1.2 ơle nhiệt 68
  • 5.1.3 Áptômat 69
 • 5.2 Các phần tử điều khiển 70
  • 5.2.1 Công tắc 70
  • 5.2.2 Nút ấn 71
  • 5.2.3 ầu dao 72
  • 5.2.4 Bộ khống chế 73
  • 5.2.5 Công tắc tơ 74
 • 5.3 Rơle 74
  • 5.3.1 ơle điện từ 74
  • 5.3.2 ơle trung gian 76
  • 5.3.3 ơle dòng điện và rơle điện áp 77
  • 5.3.4 ơle thời gian 78
Chương 6 Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện (3 tiết) 79
 • 6.1 Khái niệm chung 79
 • 6.2 Điều khiển tự động theo nguyên tắc thời gian. 79
 • 6.3 Điều khiển tự động theo nguyên tắc tốc độ. 82
 • 6.4 Điều khiển tự động theo nguyên tắc dòng điện. 84
 • 6.5 Các nguyên tắc điều khiển khác. 86
Chương 7 Các sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động điện điển hình (19 tiết) 87
 • 7.1 Trang bị điện - điện tử máy doa (2t) 87
  • 7.1.1 Đặc điểm công nghệ, yêu cầu về truyền động điện và TBĐ 87
  • 7.1.2 ơ đồ truyền động chính của máy doa ngang 2620 87
 • 7.2 Trang bị điện - điện tử máy tiện (4t) 89
  • 7.2.1 Đặc điểm công nghệ 89
  • 7.2.2 ơ đồ truyền động chính máy tiện 1A660 89
 • 7.3 Trang bị điện - điện tử máy bào giường (3t) 94
 • 7.3.1 Đặc điểm công nghệ 94
 • 7.3.2 Sơ đồ truyền động chính máy bào giường hệ F-Đ 95
 • 7.4 Trang bị điện - điện tử máy mài (2t) 99
  • 7.4.1 Đặc điểm công nghệ 99
  • 7.4.2 ơ đồ truyền động chính máy mài 3A161 99
 • 7.5 Trang bị điện - điện tử lò hồ quang (4t) 101
  • 7.5.1 Khái niệm chung và phân loại 101
  • 7.5.2 ơ đồ điện thiết bị chính mạch lực lò hồ quang 101
  • 7.5.3 Nguyên lý làm việc của lò hồ quang 102
  • 7.5.4 ơ đồ 1 pha khống chế dịch cực lò hồ quang 104
 • 7.6 Trang bị điện - điện tử thang máy (4t) 105
  • 7.6.1 Đặc điểm công nghệ 105
  • 7.6.2 ấn đề dừng chính xác thang máy 105
  • 7.6.4 Hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình 107
Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài giảng trang bị điện trong máy - ThS.Nguyễn Bê - Bách Khoa Đà Nẵng
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Danh Mục » Ngành cơ điện tử » Trang bị điện - điện tử
Gửi lên:
03/03/2014 11:57
Cập nhật:
13/04/2018 20:40
Người gửi:
haihoang_boy
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Đã xem:
2018
Đã tải về:
8
Đã thảo luận:
0
Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Trao Đổi Text Link

Cửa hàng bán giường inox | Mẫu giường sắt tại Đại Thành | Bán giường inox Đại Thành | Nơi bán giường sắt 1m2 | Bán giường gấp, giường xếp | Cửa hàng bàn inox chữ nhật | Bán ghế inox | Mua võng xếp | Mua bán tủ sắt | Xem bàn inox 304 | Cơ sở thu mua phế liệu Quang Tuấn | Vựa thu mua phế liệu sắt | Nơi bán giường sắt 1m4 | Địa chỉ nhận thu mua phế liệu inox | Cơ sở thu mua phế liệu đồng tại TPHCM | Cửa hàng giường sắt NTDT | Đ/c bán nệm cao su non NTDT | Cty sửa chữa biến tần tại TPHCM | Địa chỉ sửa chữa biến tần ABB tại TPHCM | Điểmsửa chữa biến tần Lenze giá rẻ TPHCM
KIẾN THỨC CƠ KHÍ CƠ BẢN

TIÊU CHUẨN CƠ KHÍ

KINH NGHIỆM CƠ KHÍ

PHẦN MỀM CƠ KHÍ


Nội dung được sưu tầm và tổng hợp từ Internet - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung !!
 

HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU LINK BÁO HỎNG

Có một số tài liệu khi các bạn bấm vào link tải sẽ hiện thông báo lỗi, nhưng thực ra link tải tài liệu vẫn hoạt động tốt. Các bạn tải link này bằng cách copy link và mở bằng new tab (hoặc bấm chuột phải và chọn "Mở liên kết ở cửa sổ mới") là có thể tải được tài liệu. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến website.

Mọi thắc mắc hay ý kiến xin gửi vào mục Liên hệ hoặc gửi qua Email: thuvientlck@gmail.com
Hoặc: Fanpage FaceBook