Video tìm hiểu hiện tượng xâm thực ở bơm

Video tìm hiểu hiện tượng xâm thực ở bơm

Video tìm hiểu hiện tượng xâm thực ở bơm

Xâm thực ở bơm piston (axial piston pump) Xâm thực ở bơm ly tâm Hình ảnh thí nghiệm cánh quạt chân vịt tàu bị xâm thực, hình ảnh thú vị này được theo dõi được nhờ đèn stroboscope (đèn chớp)
Hình ảnh cánh quạt bị xâm thựcXâm thực
 ở bơm piston (axial piston pump)Xâm thực ở bơm ly tâmHình ảnh thí nghiệm cánh quạt chân vịt tàu bị xâm thực, hình ảnh thú vị này được theo dõi được nhờ đèn stroboscope (đèn chớp)